Skupina Letiště Praha zvládla pandemickou krizi se ctí

02/08/2021
Skupina Letiště Praha zvládla pandemickou krizi se ctí

Skupina Letiště Praha za rok 2020 vykázala provozní ztrátu (EBITDA*) ve výši 687 milionů korun. Negativní vliv na hospodaření měla největší krize v letecké dopravě, pandemie onemocnění COVID-19, která zapříčinila pokles počtu cestujících o téměř 80 %. To významně ovlivnilo také handlingové služby odbavení cestujících i letadel, které poskytuje dceřiná společnost Czech Airlines Handling. Pokles provozu i částečná nejistota na trhu se dotkly i segmentu údržby letadel, kterou zajišťuje Czech Airlines Technics. Celá skupina přijala v loňském roce významná úsporná opatření. Hlavním cílem bylo zajistit provoz i financování chodu firem, zachovat stabilitu, a i nadále poskytovat služby na vysoké úrovni, pro cestující, letecké společnosti i další zákazníky. Prioritou se stala nejen bezpečnost, ale i zdraví cestujících a zaměstnanců. Krize však pro všechny společnosti skupiny přinesla i mnoho příležitostí pro další rozvoj služeb, produktů i infrastruktury.

„Při pohledu zpět a při zvážení všech okolností jsme rok 2020 zvládli se ctí. Od začátku jsme krizi vnímali jako příležitost. Využili jsme omezeného provozu a urychlili některé projekty nutné rekonstrukce a modernizace letištní infrastruktury, pokračovali jsme v udržitelnosti i v digitalizaci celého letiště. Naší prioritou zůstala bezpečnost cestujících a zaměstnanců, kterou jsme doplnili o rozměr ochrany zdraví, za což jsme obdrželi nejen mezinárodní osvědčení ACI Airport Health Accreditation, ale již po druhé v řadě také ocenění ASQ Awards, které se uděluje na základě spokojenosti cestujících,“ řekl Jiří Černík, člen představenstva Letiště Praha.

Díky odpovědnému přístupu v minulých letech, finančním rezervám, efektivnímu řízení nákladů bylo financování jednotlivých společností zajištěno. Externí zdroje financování může skupina získat zejména díky dlouhodobé finanční stabilitě a vynikajícím provozním i hospodářským výsledkům z předchozích let, ale také odpovědnému rozhodování managementu. Správné kroky a nastavenou strategii i v době pandemie potvrzuje také oficiální hodnocení renomované agentury Moody´s Investors Service o úvěrové spolehlivosti, která právě v loňském roce potvrdila skupině Letiště Praha rating na úrovni Aa3 se stabilním výhledem, což vyjadřuje velmi nízké úvěrové riziko. Mezinárodní agentura přitom rozhodla o nejvyšším možném hodnocení v České republice především s ohledem na silný finanční profil skupiny, který označila za odolný i vůči nejistým provozním vyhlídkám na následující období při postupné obnově provozu.

Hrubá provozní ztráta (EBITDA) společnosti Letiště Praha, jež provozuje největší mezinárodní letiště České republice, však dosáhla po předchozích rekordních letech za uplynulý rok celkem 459 milionů korun. Letiště Praha zůstalo jako kritická infrastruktura státu otevřené po celou dobu pandemie a zajišťovalo mimo jiné odbavení důležitých repatriačních i nákladních letů se zdravotnickým materiálem. Financování provozu letiště bylo zajištěno v roce 2020 z vlastních zdrojů a o externí úvěr požádala společnost až na samém konci roku. I přes postupné obnovení letů do desítek destinací a zvyšování poptávky po cestování, bylo loni na Letišti Václava Havla Praha odbaveno pouze 3,7 milionu cestujících což představuje pokles o téměř 80 % oproti roku 2019, kdy byl pokořen dosavadní rekord téměř 18 milionů odbavených cestujících za jediný rok. V současné době se z Prahy létá již do více než stovky destinací a s uvolněním cestovních podmínek zájem o cestování roste. Podle odhadů by se letectví mohlo na hodnoty z roku 2019 vrátit přibližně za čtyři až pět let.

Více informací je dostupných v oficiální tiskové zprávě Letiště Praha.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.