Sustainable Business v Radisson Blu Hotel Prague

20/06/2024
Sustainable Business v Radisson Blu Hotel Prague

V nejnovějším rozhovoru s ředitelem hotelu Radisson Blu Prague - Janem Sovadinou, který vám exkluzivně přinášíme, se dozvíte nejen to, jak on osobně vnímá udržitelnost, ale i to, jaké procesy by rád ve svém hotelu v budoucnu zavedl.

Text byl redakčně zkrácen. Plnou verzi rozhovoru můžete najít zde.

 

Jak Vaše osobní hodnoty a přesvědčení ohledně životního prostředí a sociální odpovědnosti ovlivňují váš přístup k udržitelnosti ve vaší roli generálního ředitele?

Jako rodič a generální manažer se zasazuji o udržitelnost a společenskou odpovědnost. Dávám přednost ekologicky šetrným obchodním praktikám, diverzitě na pracovišti, spravedlivé práci a zapojení do komunity. Průhlednost a zodpovědnost jsou klíčové pro budování důvěry směrem k lepší budoucnosti. Moje manažerská rozhodnutí jsou založena na odhodlání dosáhnout udržitelného, etického a společensky odpovědného podnikatelského přístupu.

Pokud byste mohli implementovat jednu nekonvenční udržitelnou iniciativu ve Vašem hotelu, jaká by to byla a proč?

Pokud bych měl možnost implementovat neobvyklou udržitelnou iniciativu v našem hotelu, zavedl bych program "Energy-Generating Gym Equipment" ". Tento inovativní přístup zahrnuje vybavení našeho fitness centra cvičebními stroji, které přeměňují vyprodukovanou energii během cvičení na elektrickou energii, kterou lze využít.

Tato iniciativa má dvojí účel: podporuje hosty v aktivním životním stylu a zároveň zvyšuje energetickou účinnost v hotelu. Je to vynikající způsob, jak prokázat naše odhodlání k environmentální odpovědnosti a zároveň zapojit hosty do pozitivního procesu. Implementací tohoto programu by se náš hotel nejen výrazně odlišil v oblasti pohostinství, ale také by přispěl k reálné úspoře energie.

Jakou roli podle Vás bude hrát technologie při posouvání udržitelnosti v pohostinství?

Věřím, že technologie bude hrát klíčovou roli v rozvoji udržitelnosti v pohostinství. Technologické inovace mají potenciál přinést významné pozitivní změny, zlepšovat provozní efektivitu a snižovat environmentální dopad.

Technologie je klíčová pro pokrok udržitelnosti v pohostinství. Smart building technologie optimalizují využití energie, zatímco senzorové systémy pro správu odpadů snižují emise. Technologie šetřící vodu chrání zdroje, a digitalizace snižuje spotřebu papíru a zároveň zvyšuje zapojení hostů do udržitelných praktik.

Stručně řečeno, integrace technologie v pohostinství má velký potenciál posunout udržitelnost vpřed optimalizací využívání zdrojů, snižováním odpadu a zvyšováním celkové efektivity. Jak technologie pokračuje ve vývoji, přijímání těchto inovací bude klíčové pro hotely, které usilují o dosažení a překročení cílů udržitelnosti.

Kdybyste měl k dispozici neomezené zdroje, jaký ambiciózní projekt udržitelnosti byste v hotelu uskutečnil?

Všechny výše uvedené! Ale pokud bych měl začít jedním jediným projektem, byl by to projekt Net-Zero Carbon pro hotel. Tato iniciativa by zahrnovala komplexní přestavbu naší energetické infrastruktury, zahrnující nejmodernější obnovitelné zdroje energie, energeticky účinné technologie a programy pro kompenzaci uhlíkové stopy. Cílem by bylo dosáhnout úplné energetické soběstačnosti hotelu, dosáhnout nulové uhlíkové stopy a stát se vzorem udržitelného pohostinství.

Jaké jsou podle Vás největší mylné představy nebo mýty týkající se udržitelnosti v pohostinství?

Jednou z rozšířených mylných představ v sektoru pohostinství je, že iniciativy udržitelnosti jsou příliš nákladné a představují zátěž pro ziskovost. I když některé projekty mohou vyžadovat významné počáteční investice nebo nemusí být vůbec proveditelné pro určitý objekt, existuje široká škála nízkonákladových nebo beznákladových možností. Pravdou je, že i postupné změny, jako je přechod na ekologicky šetrné vybavení nebo různé udržitelné praktiky hostů, kolektivně přispívají k významným environmentálním přínosům, když jsou přijaty v celém odvětví.

Jak zapojujete hosty do společného vytváření udržitelných zážitků během jejich pobytu ve Vašem hotelu?

Zapojujeme hosty do udržitelnosti pomocí iniciativ jako je program opakovaného používání ručníků, který povzbuzuje hosty k opakovanému použití ručníků pro šetření vody a energie. Naše iniciativa "Zelené úklidové služby " používá ekologické produkty a nabízí hostům možnost omezeného úklidu pokoje každý den, což se shoduje s udržitelnými cíli. Více než 30 % hostů si tuto možnost vybralo minulý rok, což ukazuje silnou podporu udržitelných praktik a zároveň zlepšuje jejich zážitek z pobytu v hotelu.

Radisson Hotel Group má tříletý program udržitelnosti, který musí každý hotel implementovat; můžete o tom něco říct a jakou roli v tomto programu hraje Váš hotel?

RHG v roce 2022 spustila program ‘Hotel Sustainability Basics’ ve spolupráci se Světovou radou pro cestování a turistiku a Sustainable Hospitality Alliance. Tento program stanovuje dvanáct kritérií, která hotely musí splnit pro označení sebe jako udržitelné, zaměřuje se na Efektivitu, Planetu a Lidi. Během tří let hotely implementují opatření, jako je snižování spotřeby energie a vody, používání ekologických čisticích prostředků a řešení nerovností v týmu. Program zajišťuje systematické monitorování a klade základy pro širší udržitelné praktiky, s ověřením zaměřeným na prevenci greenwashingu.

 Existují nějaké budoucí iniciativy nebo cíle v oblasti udržitelnosti, na kterých váš hotel pracuje?

V souladu se Základy udržitelnosti hotelů postupujeme letos s klíčovými iniciativami. Za prvé, modernizace našeho systému správy budov pro jeho bezproblémovou integraci s PMS zlepšuje energetickou účinnost a pohodlí hostů automatizací vytápění/chlazení místností podle jejich obsazenosti. Za druhé, nahrazujeme veškeré předměty na pokoji ekologickými alternativami, navazujeme tak na loňský přechod na dávkovače pro koupelnové potřeby. Naše pravidelná spolupráce se SOS dětskými vesničkami zahrnuje finanční podporu a pomoc s sezónními potřebami, což podtrhuje naši angažovanost ve společenské odpovědnosti.

Jakou roli hraje školení a zapojení zaměstnanců ve vašich snahách o udržitelnost a jak posilujete své zaměstnance, aby přispívali k těmto iniciativám?

Školení zaměstnanců a jejich angažovanost jsou klíčové pro naše úsilí v oblasti udržitelnosti, podporující kulturu odpovědnosti a environmentálního uvědomění. Naše programy zaměstnance vzdělávají o principech udržitelnosti, umožňujícím jim integrovat ekologické praktiky do jejich každodenních úkolů. Při přidělování specifických rolí a odpovědností umožňujeme našemu personálu vést a propagovat udržitelné praktiky, zajistíme tak, že každý přispívá k pozitivnímu dopadu na životní prostředí a komunitu.

Jak vidíte roli udržitelnosti v pohostinství v následujících letech a jaké kroky plánujete podniknout?

Udržitelnost v hotelech se posunula od pouhého zaškrtávání checkboxů ekologických kritérií k dynamickému závazku. Budoucí strategie budou integrovat společenskou odpovědnost, zapojení do komunity, etické získávání surovin, inkluzivitu a partnerství s charitativními organizacemi. Cestovatelé hledají autentické zážitky, které odpovídají jejich hodnotám, což činí udržitelnost klíčovým faktorem při jejich rozhodování. Hotely, které se chtějí udržet v čele, budou investovat do inovací, komunitních iniciativ, spolupráce se zainteresovanými stranami, transparentnosti a školení zaměstnanců – neustálá cesta, která odpovídá na zvyšování kvality a zážitků hostů.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.