Úcta k životnímu prostředí se vyplácí

08/08/2017
Úcta k životnímu prostředí se vyplácí

Kongresové centrum Praha bylo veřejností vnímáno jako obr, který spolyká nekonečné množství energie. Pravda to už ale není a udržitelný rozvoj a úspora energií jsou jasnými prioritami současného centra.

Důkazem je rozsáhlá rekonstrukce technického zázemí, která probíhala v loňském roce a byla na jaře letošního roku úspěšně dokončena. „Už dnes je jasné, že plánované úspory ve výši 21,9 milionů Kč, což je zhruba 30 % celkových nákladů na energie v roce 2013, byly překročeny a investice do projektu ve výši 126 mil. Kč se vrátí dříve než za smluvně garantovaných deset let. Společnost ENESA z ČEZ ESCO, která celou rekonstrukci v KCP provedla, zmodernizovala vytápění, chlazení, větrání a osvětlení budovy s využitím metody EPC, tj. energetických služeb se zaručeným výsledkem,“ říká technický ředitel Luděk Bednář.

Co to znamená v praxi?

ENESA navrhla soubor energeticky úsporných opatření a zavedla energetický management, díky čemuž se v KCP dosahuje komfortního prostředí ve všech sálech, kancelářích i chodbách s co nejnižším spotřebou energií, a naopak maximálním využitím odpadní energie. V technickém dispečinku sedí technici, kteří na obrovských monitorech sledují všechny procesy a kontrolují, že vše probíhá, tak jak má. Chytrý systém řízení reaguje na všechny změny a upravuje výkon motorů, chladicích strojů a zdrojů tepla doslova podle počasí, zeměpisné orientace jednotlivých prostor, naplněnosti místností a sálů a koncentrace CO2 ve vzduchu. Jednotlivé prostory jsou vytápěny či chlazeny podle aktuální přesně naplánované situace a z online měření se záznamem je například možno zjistit, kdy v sále začíná kongres nebo představení, protože s přicházejícími návštěvníky stoupá výrazně teplota odváděného vzduchu a snižují se nároky na vytápění místnosti anebo stoupají nároky na chlazení. Systém prostě všechno měří a vyhodnocuje a podle počtu osob v místnosti vyměňuje intenzivněji či pomaleji vzduch, podle venkovní teploty zapíná a vypíná topení či chlazení a samozřejmě dokáže připravit prostor podle časového plánu tak, aby v něm byla přesně v hodinu konání akce dosažena nejoptimálnější teplota. Míra využívání energií je obrovská, protože se nepočítá pouze s vyrobeným teplem, ale zužitkuje se i odpadní teplo/chlad, např. k předehřívání vzduchu v zimních měsících nebo předchlazení v extrémních letních dnech.

Zajímavý je i systém klimatizace, který funguje tak, že čerstvý venkovní vzduch je nasáván přes centrální předehřev vzduchu, kde je upravován na teplotu zhruba 11 °C až 18 °C (dle ročního období) a dál pak je systematicky rozváděn do celé budovy. Navíc, než se vzduch dostane do přípravny, projde filtry, které ho zbaví prachu, pylů a jiných alergenů. V jednotlivých prostorách je pak vydýchaný (tzv. odpadní vzduch) s použitím tepelných výměníků měněn za 100% čerstvý a čistý vzduch okamžitě, jakmile dosáhne koncentrace CO2 stanovené hranice. Odváděný vzduch předá ve výměníku část svého tepla přiváděnému venkovnímu vzduchu, tím jej předehřeje a na vytopení pak není potřeba tolik vyrobeného tepla. Systém zpětného získávání odpadního tepla (rekuperace) snižuje spotřebu tepla a chladu výrazným způsobem.

Elektrická energie, kterou si KCP pro svoje potřeby částečně vyrábí, se šetří i v osvětlení prostor. Všechno stávající osvětlení v suterénech bylo nahrazeno za LED svítidla s funkcí řízeného stmívání, které reaguje na pohyb obsluhujícího personálu. V praxi to vypadá tak, že podzemní garáže či chodby jsou osvětleny jen tlumeně a intenzita světla se zvýší pouze, když čidla zaznamenají pohyb osob nebo automobilů

Kongresové centrum budoucnosti

Modernizace Kongresového centra Praha je důležitým krokem k budoucnosti. Aby se v příštích letech posunulo mezi ty nejlepší, musí fungovat v souladu s principy udržitelnosti. „Není nám lhostejné, co za sebou zanecháme. Jsme místem, kde se lidé vzdělávají, zlepšují, směřují k hodnotným cílům. My k tomu chceme samozřejmě přispět. Chceme být ekologičtí, společensky zodpovědní, chceme podporovat dobré věci ve stejné míře, jako se snažíme zajistit našim klientům ty nejlepší podmínky, bezpečí a komfort při organizování jejich setkání,“ říká obchodní a marketingová ředitelka Lenka Žlebková.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.