V Praze proběhl 7th International Weed Science Congress

07/07/2016
V Praze proběhl 7th International Weed Science Congress

Ve dnech 19. – 25. června probíhal v Clarion Congress hotelu v Praze, 7th International Weed Science Congress. Jeho organizátorem byla Mezinárodní vědní společnost, zabývající se plevelem (International Weed Science Society – IWSS) a svou záštitu mu poskytl ministr zemědělství České republiky pan Ing. Marian Jurečka.

Kongres se koná pravidelně jednou za čtyři roky v atraktivních destinacích po celém světě. Předchozí ročníky probíhaly v Austrálii, Dánsku, Brazílii, Jižní Africe, Kanadě nebo Číně. Letošního ročníku, který se konal v Praze, se účastnilo na 800 vědců, botaniků, rostlinných fyziologů, ekologů, agronomů, inženýrů a dalších odborníků, kteří se zabývají činnostmi souvisejícími s plevelovou vědou.

Vědecký program se skládal z mnoha plenárních přednášek a souběžných sekcí, které se věnovaly široké škále témat z oblasti plevelů. Hlavními tématy kongresu byly: Charakteristika plevelové vědy; plevelová ekologie; plevelový management plodin; herbicidy a aplikační technologie; plevelový management nezemědělských půd; zemědělství, hospodářské a společenské aspekty plevelového managementu a další.

Jako zpestření vědeckého programu byly pro účastníky naplánovány exkurze do různých míst dle jejich specifických zájmů, jednalo se např. o výrobní statky, zemědělské výstavy, exkurze na venkov či do experimentálních zařízení akademických institucí. Pro delegáty byl připraven také zajímavý společenský program - uvítací koktejl v rámci kongresového hotelu a slavnostní večeře v paláci Žofín.

Hlavním předsedou a pořadatelem kongresu byl Prof. Ing. Josef Soukup, CSc. (Congress Convenor and Chairman of the Local Organizing Committee).

Pro více informací o kongresu, navštivte: http://www.iwsc2016.org/

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.