Výstaviště Praha úspěšně pokračuje v zásadní revitalizaci areálů Holešovické tržnice a Výstaviště

20/02/2024
Výstaviště Praha úspěšně pokračuje v zásadní revitalizaci areálů Holešovické tržnice a Výstaviště

Společnost Výstaviště Praha, a.s., která má ve správě areály Výstaviště a Holešovické tržnice, uzavřela rok 2023 s pozitivním výsledkem a pokračuje také v roce 2024 v dalším rozvoji obou areálů. Z hlediska stavební činnosti na Výstavišti byla zásadní již druhým rokem pokračující rekonstrukce Průmyslového paláce včetně dostavby levého křídla stejně jako finální etapa rekonstrukce Nové Spirály, která opětovně zahájí svou činnost na podzim tohoto roku. V Holešovické tržnici pak pokračovala stěžejní rekonstrukce bývalé jateční burzy, kde bude v příštím roce po desítkách let obnoven restaurační provoz.

Průmyslový palác, ocelová dominanta Výstaviště

V uplynulém roce pokračovaly intenzivní práce na rekonstrukci a dostavbě Průmyslového paláce (počátek rekonstrukce v únoru 2022) s tím, že v současné chvíli jsou hotovy všechny výkopové práce, pod levým křídlem byl vybudován suterén, který poslouží jako technické zázemí pro levé křídlo a zároveň zde vzniknou prostory pro zásobování, sociální zařízení a gastro. Jedním z nejdůležitějších prvků však byla stavba ocelové konstrukce levého křídla, kterou mohli návštěvníci Výstaviště prakticky denně sledovat naživo. Dále proběhla sanace na většině technických a instalačních kanálech ve střední hale a pravém křídle a došlo také již k většině restauratérských prací na vitrážích. Ke slovu se dostaly i pasířské práce a výkopové práce pro vzduchotechniku.

„V uplynulém roce jsme na Výstavišti i v tržnici pokračovali v řadě rekonstrukcí. Některé z nich pak byly dokončeny a jiné započaty. Samozřejmě nejsledovanější dominantou na Výstavišti je Průmyslový palác, kde mohou návštěvníci areálu denně sledovat růst ocelových konstrukcí a další venkovní práce. K velkému posunu však došlo i na střechách Křižíkových pavilonů, které budou v následujících týdnech finálně osázeny zelení a celkově dojde k závěrečným pracím v rámci revitalizace střech na pobytovou plochu. K dalšímu velkému stavebnímu posunu došlo i na budově Burzy v tržnici. Další haly v areálu zasloužená rekonstrukce teprve čeká, nicméně věříme, že díky nyní schvalované koncepci se práce brzy rozběhnou,“ komentuje rok 2023 Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.

Nová Spirála již brzy představí program pro letošní sezonu

Nová Spirála je nyní v závěrečné fázi kompletní rekonstrukce, na kterou budova bývalého divadla, dnes multižánrový prostor, čekala od povodní v roce 2002. V dubnu tohoto roku bude slavnostně ohlášen program v rámci opětovného zahájení činnosti a na podzim pak Nová Spirála přivítá své první diváky. 

Tržnice na počátku obrody

Holešovická tržnice má za sebou první ucelený rok pod správou společnosti Výstaviště Praha, a.s. a oba areály se již velmi dobře sžily ve smyslu vzájemné obchodní a marketingové podpory, využití lidských zdrojů a celkové spolupráce. „Máme za sebou rok jakéhosi manželství obou areálů a myslím, že si stojíme velmi dobře v rámci vzájemného propojení hospodářských i lidských sil. Výstaviště má náskok co se týče obnovy a revitalizace celého areálu, Holešovická tržnice je na počátku vlastní obrody, ale věřím, že vše půjde stejně dobře jako v případě Výstaviště, byť jsme za poslední roky museli čelit nečekaným výzvám v podobě pandemie covid či války na Ukrajině, které samozřejmě přepsaly časový harmonogram mnoha projektů,“ říká Václav Novotný, místopředseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.

Burza a další haly v rekonstrukci

Zásadní bylo v roce 2023 započetí rekonstrukce budovy Burzy, na jejíž finální podobu se mohou zejména Pražané těšit již v průběhu příštího roku. Budova dostane původní ráz bez přístavků a posléze nabídne provoz restaurace. „V loňském roce proběhlo výběrové řízení na provozovatele budovy Burzy po skončení rekonstrukce, kdy byla z došlých nabídek vybrána společnost Zátiší Group. Věříme, že díky mnohaletým zkušenostem a špičkové gastronomii Zátiší Group přinese Burza tu nejlepší nabídku pro hosty tržnice,“ uzavírá Tomáš Hübl.

ČÍSLA ZA ROK 2023

  • Celkově se v areálu Výstaviště uskutečnilo v loňském roce 126 akcí třetích stran a v Holešovické tržnici 42 akcí.
  • Investice spojené s rekonstrukcí Spirály činily v roce 2023 117,9 mil. Kč
  • Investice spojené s finální rekonstrukcí střech Křižíkových pavilonů činily 120 mil. Kč a další plánované investice v roce 2024 v podobě osázení zelení by měly dosáhnout 12 mil. Kč bez DPH
  • Areál Výstaviště navštívily v roce 2023 necelé 2 miliony návštěvníků s tím, že nejúspěšnější měsíce byly květen, září a červen. Do areálu Holešovické tržnice zavítalo v roce 2023 přes 2,5 milionu návštěvníků. Nejnavštěvovanějšími měsíci byly srpen, září a červenec. 

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.