Praha jako první město regionu CEE hostí světový kongres medicínských fyziků a biomedicínských inženýrů IUPESM 2018

07/06/2018
Praha jako první město regionu CEE hostí světový kongres medicínských fyziků a biomedicínských inženýrů IUPESM 2018

Ve dnech 3. až 8. června 2018 probíhá v Kongresovém centru Praha IUPESM 2018 World Congress on Medical Physics & Biomedical Engineering. Toto nejvýznamnější setkání lékařských fyziků a biomedicínských inženýrů přispívá k celosvětovému povědomí o pokroku v nejnovějších technologiích medicíny a podporuje spolupráci ve vědě a výzkumu.

Pokroky v moderní medicíně jsou v dnešní době ve velké míře závislé na rozvoji fyzikálních a inženýrských oborů a na klinické aplikaci jejich poznatků. Světový kongres IUPESM 2018 coby vrcholné setkání medicínských fyziků, biomedicínských inženýrů a odborně spřízněných specialistů z dalších zdravotnických profesí slouží nejen k diskusi o nejnovějších výsledcích výzkumu a technologických pokrocích fyzikálních a inženýrských aspektů medicínských aplikací. Jsou na něm rovněž představeny nové myšlenky jak v oblasti medicínské fyziky, tak biomedicínského inženýrství.

Vědecký program se skládá z mnoha plenárních přednášek a souběžných vzdělávacích sekcí. Akce se účastní okolo 1700 vědců, zdravotnických pracovníků a dalších odborníků z celého světa. Pro ty je připraveno více než 950 přednášek a přes 800 odborných příspěvků prezentovaných v Kongresovém centru Praha ve formě elektronických posterů. V rámci 23 hlavních témat vystoupí světově známí vědci a specialisté. Hovořit se bude například o nových možnostech robotické chirurgie, elektronických zdravotních záznamech či technologii multielektrodových polí pro neurovědy a kardiologii.

Účastníci kongresu se také mohou těšit na společenský program, který zahrnuje gala večer v paláci Žofín a vyhlášení několika ocenění.

Tento specializovaný zdravotnický kongres se koná v různých místech světa jednou za tři roky. Jeho pořadateli jsou vždy tři světové odborné společnosti (International Union for Physical and Engineering Sciences in Medicine, International Federation for Medical and Biological Engineering, International Organization for Medical Physics) spolu se dvěma odbornými společnostmi z pořadatelské země (v České republice jsou jimi Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS-JEP a Česká společnost fyziků v medicíně).

Více informací o akci naleznete zde: http://www.iupesm2018.org/. Kongres je organizován společností GUARANT International.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.