Praha podniká další kroky v udržitelném rozvoji

29/11/2021
Praha podniká další kroky v udržitelném rozvoji

V letošním roce jsou, mimo jiné, jedním z největších světových témat klimatické změny. Předpovědi nejsou příliš atraktivní a je potřeba tuto hrozbu celosvětově řešit.

Právě proto vznikla iniciativa Cities Race to Zero, která má za cíl omezit množství emisí jednotlivých členských měst o polovinu. K iniciativě se připojila i česká metropole – Praha

Závazek Prahy je jasný – musí snížit množství svých emisí do roku 2030 o polovinu. Pražské zastupitelstvo už na jaře roku 2021 schválilo Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, který má v tomto úsilí výrazně pomoci. Stejný cíl má ale i dalších 720 světových měst, která se k iniciativě rovněž připojila. Hlavní město České republiky tak mělo své zástupce i na Konferenci OSN ve skotském Glasgow, na níž se boj proti klimatu projednával

„Praha byla letos vůbec poprvé zastoupena na klimatické konferenci OSN a v souvislosti s touto účastí hodlá navazovat i mezinárodní spolupráci. Mezi zastoupenými městy hodláme najít stejně smýšlející partnery, se kterými si můžeme být vzájemnou inspirací. Jde o další neodmyslitelný krok v naplňování Klimatického plánu, jehož projekty se už teď realizují. Začali jsme s budováním pražské sluneční elektrárny osazováním pražských střech solárnímu panely. Ta má do budoucna sloužit jako základní platforma městské komunitní energetiky,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček k zapojení do mezinárodní iniciativy.

Iniciativa Cities Race to Zero nevznikla náhodou. Jsou to totiž právě města, která jsou největším producentem skleníkových plynů. Z hlediska emisí se jedná až o 70% podíl těchto nežádoucích produktů. Snížení emisí o polovinu je tak nesmírně důležité k tomu, aby bylo možné dosáhnout cíle globálního oteplování Země pod 1,5 stupně Celsia. 

Praha se tak přidala do uskupení, v němž spojuje své zájmy i s New Yorkem, Sydney, Paříží, Berlínem, Tokiem a dalšími světovými městy.  

Česká metropole se ve směru udržitelnosti angažuje dlouhodobě a aktivně propojuje jednotlivé udržitelné plány města. V návaznosti na již zmíněný Klimatický plán, zahrnující i projekty cirkulární ekonomiky, vznikla také Strategie Cirkulární Praha 2030. Tu Praha sdílela do 16. listopadu 2021 s veřejností, která mohla dát najevo své připomínky. Strategie přichází v celkem sedmi tematických cílech s návrhy 73 opatření a 34 konkrétních projektů. Zaměřuje se na oblast stavebnictví, nakládání s odpady, nakládání s vodou, zemědělství či potravinovou produkci.

 

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.