Zástupci kongresové Prahy si zvolili nové vedení

11/05/2022
Zástupci kongresové Prahy si zvolili nové vedení

Ve středu 4. května se uskutečnila valná hromada Prague Convention Bureau, v rámci níž proběhla volba nového představenstva a členů revizní komise. Kongresový průmysl Prahy, který je oficiálně zastřešován právě Prague Convention Bureau, tak získal nové vedení.

Představenstvo Prague Convention Bureau se skládá z celkem pěti členů reprezentujících profesionální organizátory kongresů (Professional Congress Organiser – PCO), eventové agentury (Destination Management Company – DMC), konferenční prostory, hotely a dodavatele doprovodných služeb. Funkční období jednotlivých členů je tříleté, nicméně z důvodu pandemie bylo v roce 2021 rozhodnuto o prodloužení funkčního období stávajícího představenstva o jeden rok. Volba nových členů představenstva spolu s volbou členů revizní komise tak připadla na jaro 2022.

Ihned po uskutečnění valné hromady proběhla ustanovující schůze nového představenstva, kde došlo ke zvolení jeho předsedy a dvou místopředsedů. Aktuální složení představenstva pro následující tříleté období je tak následující:

Novými členy představenstva se tak stali Jan Kubinec, který nahradil ve funkci předsedy dlouholetého prezidenta Prague Convention Bureau Sanjiva Suriho ze společnosti Zátiší Catering, a Daniel Nedvěd, který byl zvolen místopředsedou představenstva, tedy do funkce, kterou v předchozím představenstvu zastávala Sylvie Neves ze společnosti Ovation DMC.

„Praha má jedny z nejlepších profesionálů v oblasti kongresů, eventů a incentiv. V globálním měřítku se řadíme mezi top 10 destinací a tato skutečnost je dobrou startovací pozicí k naší budoucí konkurenceschopnosti coby evropského centra inspirace, inovací a udržitelnosti. Jsem přesvědčen, že nové představenstvo s podporou týmu PCB nás do roku 2025 zařadí mezi top 5 a do roku 2030 mezi top 3 destinace na světě,“ říká Sanjiv Suri, odstupující předseda představenstva Prague Convention Bureau.

„Snahou PCB i nadále zůstává rozvíjet pražský kongresový průmysl tak, aby Praha zůstala mezi top světovými destinacemi. Nejen v rámci kongresů, ale všech business eventů. K tomu potřebujeme spojit síly v podnikatelském prostředí a hlavně transformovat spolupráci s veřejnou správou. Nejen v oblasti cestovního ruchu, ale i kreativního průmyslu a exportu našich služeb účastníkům ze zahraničí. Musíme ukázat náš obor jako veřejně prospěšný a společensky přínosný pro celou Českou republiku. Naše členy čekají nelehké výzvy. Od dopadů událostí jako pandemie a válka na Ukrajině, přes globální trendy jako udržitelnost, digitální transformace, až po atraktivitu práce v našem oboru pro mladší generace. Zatímco kongresové Praze konkurují jiné destinace, tak z pohledu zaměstnanosti bojujeme o zaměstnance s jinými obory v ČR. Aby Praha zůstala v oboru na světové špičce, musíme tyto výzvy vnímat jako příležitosti. A ty rozvíjet lépe než naše konkurence,“ komentuje priority kongresového průmyslu Prahy nový předseda představenstva Prague Convention Bureau, Jan Kubinec.

Jan Kubinec stejně jako Daniel Nedvěd v předchozích letech působili jako členové revizní komise Prague Convention Bureau, a to spolu s Martinem Lehkým ze společnosti Senator Meetings & Incentives, který se rozhodl do dalšího funkčního období nekandidovat. Novými členy revizní komise byly pro následující období zvoleni Martin Haloun ze společnosti Auletris, Aleš Moravec reprezentující Národní dům na Vinohradech a Marie Šteglová zastupující Výstaviště Praha.

„Členové našeho představenstva a revizní komise rozhodně neměli v posledních letech jednoduchou roli. Kromě řízení svých vlastních společností v době, kdy světem otřásala pandemie, vkládali veškerou svou energii do podpory a řízení kongresového průmyslu na destinační úrovni, za což jim patří obrovské poděkování. Pevně věřím, že novým, stejně jako stávajícím, členům představenstva se podaří navázat na práci svých předchůdců a společnými silami zvládneme kongresový průmysl Prahy opět dostat na celosvětové výsluní. K tomu by nám měla výrazně pomoci i nová strategie kongresového průmyslu Prahy, kterou jsme v minulém roce vypracovali,“ uzavírá Roman Muška, ředitel Prague Convention Bureau.

Kompletní fotogalerii z valné hromady, která se konala v Corinthia Hotelu Prague, naleznete na našem Facebooku.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.