Město spouští pilotní projekt vratných kelímků na vybraných pražských akcích

22/09/2022
Město spouští pilotní projekt vratných kelímků na vybraných pražských akcích

Hlavní město Praha ve spolupráci se společností Prague City Tourism spouští pilotní projekt vratných kelímků pro akce konané na pražských náplavkách a na Výstavišti. Cílem je podpořit využívání udržitelné varianty nádobí místo jednorázových spotřebních plastů. Město na projekt vyhradilo 2,4 miliony korun. Po skončení testovací fáze přejde systém do plně komerční roviny bez městské podpory.

Hlavní město Praha iniciovalo projekt vratných kelímků s cílem posílit městskou ekologii. Společnost Prague City Tourism byla městem pověřena, aby realizovala zkušební fázi projektu a kelímky na akce distribuovala. Ta poběží od září 2022 do února 2024.

V tuto chvíli jsme navázali spolupráci s pražskými náplavkami a pražským Výstavištěm. Žijeme v době, kdy musíme myslet udržitelně, a proto zahajujeme pilotní provoz a poskytujeme na vybrané pražské akce udržitelnou a k přírodě šetrnou variantu vratných kelímků,” říká předseda představenstva Prague City Tourism František Cipro.

Během projektu, který potrvá 19 měsíců, bude k dispozici 50 tisíc zálohovaných kelímků. V této zkušební době mají pořadatelé akcí možnost využívat kelímky zcela bezplatně. Po skončení startovací fáze na začátku roku 2024 projekt město vyhodnotí a rozhodne o dalších krocích. Vizuální stránka kelímků s názvem “Pro udržitelnou Prahu” poukazuje na ekologický záměr města. Barevné parametry a symboly na kelímcích se budou navíc pravidelně obměňovat.

Hlavní město tak navazuje na svá předcházející opatření týkající se omezení využívání jednorázových plastů. Již v roce 2020 rada hlavního města Prahy schválila usnesení, kterým se zavazuje, že hlavní město neposkytne žádnou formu podpory akcím, na nichž se budou používat jednorázové obaly a nádobí. Všichni organizátoři, již mají zájem se o podporu hlavního města Prahy ucházet, jsou tak povinni nahradit jednorázové kelímky, talířky apod. jejich opětovně použitelnými alternativami.

O rok později pak rada hlavního města Prahy schválila i sadu opatření, na základě kterých Praha minimalizuje používání jednorázových plastových výrobků a předchází vzniku velkého množství odpadu. Podle usnesení se tak například na sportovních, kulturních, vzdělávacích a společenských akcích pro veřejnost pořádaných nebo zaštítěných hlavním městem nově vydává výhradně znovupoužitelné či vratné nádobí a důsledně se třídí odpad.

Těmito kroky město naplňuje svůj Klimatický závazek schválený v červnu 2019 a podniká kroky k zavedení principů cirkulární ekonomiky.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.