Praha omezuje jednorázové plasty

29/01/2021
Praha omezuje jednorázové plasty

Radní hlavního města schválili přehled opatření, podle kterých bude Praha minimalizovat používání jednorázových plastových výrobků a předejde vzniku velkého množství odpadu. Hlavní město se tak v souladu s příslušnou směrnicí Evropského parlamentu přihlásilo k větší ochraně životního prostředí.

„Praha mimo řešení aktuálních problémů spojených s pandemií koronaviru také hledí dlouhodobě dopředu. Jako odpovědné město přicházíme s konkrétními kroky, které jsou ohleduplnější k životnímu prostředí. Omezení jednorázových plastů mezi takováto opatření rozhodně patří. Zároveň tím plníme náš klimatický závazek, který zastupitelstvo loni schválilo,“ říká Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí.

Podle usnesení Rady hl. m. Prahy se tak například na sportovních, kulturních, vzdělávacích a společenských akcích pro veřejnost pořádaných nebo zaštítěných hlavním městem bude nově vydávat výhradně znovupoužitelné či vratné nádobí, důsledně třídit odpad a jeho celkové množství se bude minimalizovat.

Zároveň rada hlavního města Prahy v loňském roce schválila usnesení, kterým se zavazuje, že hlavní město neposkytne žádnou formu podpory akcím, na nichž se budou používat jednorázové obaly a nádobí. Všichni organizátoři, již budou mít zájem se o podporu hlavního města Prahy ucházet, budou povinni nahradit jednorázové kelímky, talířky apod. jejich opětovně použitelnými alternativami.

Také soukromí nájemci obchodů, restaurací a dalších provozoven, které jsou v nájmu hlavního města nebo jeho příspěvkových organizací, musí přestat produkovat plastové a vícemateriálové jednorázové odpady. V neposlední řadě se má v příštích letech rozšířit i síť veřejných pítek po městě, což má pomoci omezit spotřebu plastových lahví. Nově přijatá opatření se ale dotknou i chodu pražského magistrátu.

Zavedením opatření pro minimalizaci používání jednorázových plastových výrobků hlavní město navazuje už na dřívější kroky a plní cíl zavést principy cirkulární ekonomiky do svého fungování. Tímto přístupem také naplňuje svůj Klimatický závazek hl. m. Prahy (ke stažení též zde), který v červnu 2019 schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy, nebo cíle a zásady Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy.

Více informací o opatření k dispozici na oficiálním webu hlavního města Prahy.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.