Praha připravuje pozici manažera modrozelené infrastruktury

21/01/2021
Praha připravuje pozici manažera modrozelené infrastruktury

Město si uvědomuje význam stromů a zeleně v městském prostředí, zároveň chce podporovat šetrné hospodaření s dešťovou vodou a další adaptační opatření v jednotlivých investicích města. V roce 2021 proto pražský magistrát zřídí nové oddělení manažera modrozelené infrastruktury. Manažer bude mít za úkol od počátku dohlížet a koordinovat městské investice z hlediska podpory modré a zelené infrastruktury.

Praha dlouhodobě patří k městům s největší hustotou zelené plochy na světě a i v průběhu nouzového stavu spojeného s koronavirou krizí se intenzivně věnovala výsadbě nových stromů, a to hned ve dvou etapách v roce 2020. Na základě programového prohlášení rady hl. m. Prahy pro roky 2018 až 2022 by v metropoli mělo vzrůst 1 000 000 nových stromů, přičemž jen za rok 2019 bylo vysazeno 350 000 sazenic lesních dřevin. Vývoj podílu zeleně v Praze lze sledovat též na nově vzniklém webu Pragozor.cz.

Rada hl. m. Prahy v minulých letech schválila řadu koncepčních dokumentů (některé z nich ke stažení zde) vztahujících se k ochraně městské zeleně a péči o ni nebo obecněji k rozvoji modrozelené infrastruktury města. Metropole má Koncepci péče o zeleň v hl. m. Praze, Strategii adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy nebo Akční plán výsadby stromů v Praze (Milion stromů pro Prahu). Pro zadržení vody ve městě a efektivní hospodaření s ní město připravuje standardy hospodaření s dešťovou vodou. Jako problém se však ukazuje implementace cílů a opatření z jednotlivých dokumentů do konkrétních investičních projektů. Tyto projekty připravují odbory magistrátu, městské organizace, obchodní společnosti ve vlastnictví města či městské části. Manažer modrozelené infrastruktury bude mít za úkol, aby se tyto koncepční dokumenty odrazily a byly zahrnuty ve všech důležitých projektech města.

Více informací o nově vznikající pozici najdete na webu hlavního města Prahy.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.